25 stycznia w najmłodszej grupie odbył się Dzień Babci i Dziadka, dzieci dla swoich kochanych dziadków przedstawiły inscenizacje wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, nie zabrakło również wierszy, piosenek z życzeniami i wspólnej zabawy.  ??❤️??