Jest takie święto, Mówił mi tata. Że Polska znów; Na mapach Świata, A święto to wypada, Jedenastego listopada.