Realizacja projektu w grupie najstarszej

Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych oraz zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.