Sówki na placu zabaw, spacerze oraz na zajęciach rytmicznych