Zabawy na śniegu

Sypie śnieżek już od rana,
ulepimy dziś bałwana.
Śnieżny ludek wkrótce stanie
na podwórku przy parkanie.
Zabaw w śnieżki nasz towarzysz
będzie wiernie stać na straży.
Nic, że mrozem zima dmucha!
Nie przestraszy tego zucha! 🙂