Nie wystarczy jeść do syta
Lecz odżywiać się należy,
bo zawczasu zadbać trzeba,
żeby życie zdrowo przeżyć.
Zdrowo przeżyć i przetańczyć,
Być odważnym i wesołym,
W sprawnym ciele światły umysł,
Od przedszkola aż do szkoły!”