Dla rodziców

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

Szanowni Rodzice!

W imieniu Dyrekcji naszego przedszkola, informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa (Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015) uległy zmianie zasady zawierania ubezpieczenia NNW dla dzieci.

 

1)Zgodnie z wytycznymi MEN – NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym zdecydowaliśmy o rezygnacji z formy grupowej ubezpieczenia niejako wymuszającej zawarcie ubezpieczenia w jednym konkretnym wariancie dla całej społeczności uczniowskiej.

 

 2) Od dziś to Państwo, jako rodzice decydujecie sami, czy chcecie ubezpieczać swoje dzieci czy nie. My, jako Przedszkole do tego bardzo zachęcamy, gdyż z doświadczenia wiemy, że wypadki się zdarzają i bardzo ważne jest aby dzieci posiadały takie ubezpieczenie.

 

 3) Nie chcemy decydować za rodziców i narzucać jednego wariantu ubezpieczenia. Państwo, sami wybieracie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Możecie Państwo skorzystać z oferty każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach indywidualnego ubezpieczenia,  ale prosimy zrobić to jak najszybciej, gdyż  od 05.09.2017  Państwa dzieci nie będą miały ochrony.

 

4) Jednocześnie żeby pomóc podjąć Państwu decyzję, wzorem lat ubiegłych dokonaliśmy analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa. Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., /Bezpieczny.pl sp. z o.o.

Ubezpieczenie AXA można kupić w kilka minut, klikając w dedykowany naszemu przedszkolu link:          ttps://bezpieczny.pl/przedszkole/20135

każdy Rodzic wykorzystując kod Opiekuna – 20135 – indywidualnie otrzymuje tam 10% zniżki na dowolnie wybrany wariant ochrony i na każde z ubezpieczanych przez siebie dzieci. W ten sposób składka jest niższa niż w ubezpieczeniu grupowym.

Zakupu nowej polisy należy dokonać jak najszybciej, najlepiej do 4-09-2017, tak aby uniknąć przerwy w ubezpieczenia dziecka. Zwracamy uwagę, że ochrona w ramach polisy AXA/Bezpieczny.pl rozpoczyna się od następnego dnia po opłaceniu składki

W przypadku wyboru oferty AXA szelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna naszego Przedszkola:

Imię i nazwisko: Ewa Zakrzewska
Telefon : 691 71 88 99
Adres mail: [email protected]

Twój Punkt Ubezpieczeń

Al. Niepodległości 8,

96-100 Skierniewice