Procedury obowiązujące w Przedszkolu Moja Ekolandia w czasie epidemii COVID-19

Poniższe ustalenia, zgodne z wytycznymi GIS dla żłobków i przedszkoli, opublikowane w związku z epidemią COVID-19 obowiązują w Przedszkolu „Moja Ekolandia” od dnia 25 maja 2020 r. (zaktualizowane dnia 30.08.2021 r.) do odwołania przez dyrektora przedszkola. 

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a liczba utworzonych grup zależna będzie od możliwości organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

W przypadku wprowadzenia odgórnych ograniczeń rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki telefonicznie (nr. te. 666 121 918) lub mailowo (przedszkole@mojaekolandia.pl).

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka w chwili, kiedy z przyczyn organizacyjnych lub innych niezależnych od niego nie może spełnić woli rodzica (np. brak miejsca lub odpowiedniej ilości personelu).

Wskazówki i wytyczne dla Rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa własnego oraz dzieci i personelu przebywającego na terenie Przedszkola.

Godziny pracy Przedszkola to 6.45 – 17.45.

Furtka z kodem będzie otwarta w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 9.00, a odbieranie od godziny 15.00. 

Numery telefonów do Przedszkola

– PIERWSZY BUDYNEK (do grupy najmłodszej i najstarszej) 728 59 53 86

– DRUGI BUDYNEK (do grupy średniej) 790 37 55 57

– Dyrektor Przedszkola     666 12 19 18

 • W budynkach Przedszkola wszystkich rodziców i opiekunów dzieci obowiązują maseczki  (należy zakryć nos i usta) oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.
 • Rodzice po zdezynfekowaniu rąk sobie i dziecku odprowadzają dziecko do szatni i pozostawiają pod opieką nauczyciela bądź pomocy nauczyciela 
 • Pracownik Przedszkola zmierzy dziecku temperaturę
 • W tym czasie w szatni Maluchów może przebywać tylko jeden rodzic lub opiekun towarzyszący dziecku, a w dwóch pozostałych szatniach dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci. Kolejne osoby muszą poczekać, aż zrobi się miejsce.
 • Osoby przyprowadzające lub odbierające dziecko powinny zachować odstęp między sobą minimum 1,5 m ustawiając się w kolejce do danej szatni.
 • Sugerowane godziny przyprowadzania dzieci to 6.45 – 9.00
 • Sugerowane godziny odbierania dzieci to 15.00 – 17.45 
 • Odbierając dziecko należy dzwonkiem z szatni zakomunikować swoją obecność i poczekać, aż dziecko zostanie przyprowadzone z sali przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela.

W godzinach od 9.00 do 15.00 ograniczamy pobyt osób trzecich na terenie placówki i wtedy furtka z kodem będzie zamknięta.

W tych godzinach kontakt z placówką tylko telefoniczny (numery telefonów jak wyżej).

 • Do Przedszkola uczęszczać mogą tylko dzieci zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych (także niewielki kaszel lub katar)
 • Zgodnie z oświadczeniem rodziców, do Przedszkola może uczęszczać dziecko w którego miejscu zamieszkania nikt nie przebywa na kwarantannie 
 • Opiekunowie /Rodzice, którzy przyprowadzają lub odbierają dziecko z Przedszkola również muszą być zdrowi bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 • Do Przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów jak również jedzenia i picia.

Plac zabaw został podzielony na trzy strefy, aby w razie odpowiednich warunków pogodowych umożliwić każdej z grup zabawę za świeżym powietrzu w tym samym czasie. Choć zwykle grupy będą się mijać. Jeśli będą korzystać z ogrodu w jednym czasie to zawsze w oddzielnych strefach.

Dokument dostępny jest do pobrania: