OFERTA

OPŁATA MIESIĘCZNA

(czesne)

290 zł

WPISOWE

(opłata jednorazowa bezzwrotna)

160 zł

 

WYPRAWKA WRZEŚNIOWA W KOLEJNYCH LATACH

(wrześniowa)

80 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

(stawka dzienna)

10,00 zł

W cenie czesnego odbywają sie następujące zajęcia:

  • język angielski – codziennie /UWAGA! JAKO JEDYNE PRZEDSZKOLE W MIEŚCIE WPROWADZILIŚMY PILOTAŻOWO metodę Teddy Eddie (2 lub 3 razy w tygodniu), w pozostałe dni tradycyjnie po pół godziny w każdej grupie
  • rytmika – raz w tygodniu
  • opieka logopedy – raz w tygodniu
  • teatrzyk – raz w miesiącu
  • koncert – raz w miesiącu
  • zajęcia ZUMBA – raz w tygodniu
  • „lekcje” dobrego wychowania
  • „warsztaty” ekologiczne
  • obserwacje psychologa – raz w tygodniu lub w razie potrzeb

Zajęcia Dodatkowe – dla chętnych

Gimnastyka korekcyjna – cena 20 zł/miesięcznie

Judo – cena 30 zł/miesięcznie

Piłka nożna – cena 20 zł/miesięcznie

Szachy – cena 30 zł/miesięcznie

Tańce – cena 30 zł/miesięcznie

 

Konsultacje

Logopeda – darmowa obserwacja i diagnoza każdego Dziecka; zalecenie ewentualnych ćwiczeń. Możliwość dalszej współpracy na koszt Rodziców.

Psycholog – darmowa bieżąca obserwacja pozawalająca wyłonić ewentualny problem. Możliwość współpracy indywidualnej (na życzenie i koszt Rodziców).