OFERTA

OPŁATA MIESIĘCZNA

(czesne)

290 zł

WPISOWE

(opłata jednorazowa bezzwrotna)

160 zł

(z czego połowa czyli 80 zł przechodzi na poczet wrześniowego czesnego)

WYPRAWKA WRZEŚNIOWA W KOLEJNYCH LATACH

(wrześniowa)

80 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

(stawka dzienna)

10,00 zł

W cenie czesnego odbywają sie następujące zajęcia:

  • język angielski – codziennie
  • rytmika – 1x w tyg.
  • „warsztaty” ekologiczne
  • „lekcje” dobrego wychowania
  • teatrzyki/koncerty
  • opieka logopedy – raz w tygodniu
  • obserwacje psychologa – raz w tygodniu lub w razie potrzeb

Zajęcia Dodatkowe – dla chętnych

Gimnastyka korekcyjna – cena 20 zł/miesięcznie

Judo – cena 30 zł/miesięcznie

Piłka nożna – cena 20 zł/miesięcznie

Zumba – cena 20 zł/miesięcznie

Szachy – cena 30 zł/miesięcznie

Tańce – 20 lub 30 zł/miesięcznie

 

Konsultacje

Logopeda – darmowa obserwacja i diagnoza każdego Dziecka; zalecenie ewentualnych ćwiczeń. Możliwość dalszej współpracy na koszt Rodziców.

Psycholog – darmowa bieżąca obserwacja pozawalająca wyłonić ewentualny problem. Możliwość współpracy indywidualnej (na życzenie i koszt Rodziców).