11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

TO POLSKA…

Polska! – To bezpieczny dom,
Już od dziecka kocham go!
Kraj niezwykły i wspaniały,
Od gór aż po morze – cały.

Polska! – To Ojczyzna piękna,
Taka dumna, nieulękła.
To kraina moja miła,
W niej moc tkwi i wielka siła.

Polska – To są wsie i miasta,
W których każde dziecko wzrasta,
Uczy się swej polskiej mowy
Wierszy, pieśni narodowych…

Kocham Polskę! – Jej symbole,
Bliskie sercu, tak znajome.
Na czerwonym tle wpisany
Biały orzeł w godle dany.

Kocham flagę narodową
W barwach też biało – czerwoną.
I Mazurek Dąbrowskiego
Hymn z słowami Wybickiego.

Kocham Polskę – kraj nad Wisłą,
Tu mi właśnie mieszkać przyszło,
Tutaj moje serce całe
W swej Ojczyźnie zakochane!

Autor: Agata Dziechciarczyk