Najmłodsza grupa – Sówki – bierze udział w roku szkolnym 2018/2019
w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

Cele szczegółowe projektu to: 

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Mały Miś – czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna

Opis: Dzieci wraz z nauczycielem wybrały grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię (Rysio), a projekt zainaugurowało czytanie w grupie przedszkolnej, do której zaprosić można również osoby związane z przedszkolem. 

1. Czytamy w przedszkolu: 

 • Projekt rozpoczęliśmy od czytania w grupie przedszkolnej. Czytanie Misiowi i dzieciom książeczek (bajki, wierszyki) jest w grupie Sówek ważną częścią dnia.
 • Do przedszkola zapraszane będą osoby ze środowiska lokalnego, które wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
 • Również Państwa serdecznie zapraszamy na „czytanie na dywanie” (szczegółowe informacje u nauczyciela).

2. Czytamy w domu: 

 • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym wpiszą Państwo tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). 
 • Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika). Wybrane dziecko zabiera Misia do domu w piątek i przynosi z powrotem do przedszkola najpóźniej we wtorek następnego tygodnia.
 • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umili Sówkom czas oczekiwania na jego powrót.

Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy.

Czas trwania: wrzesień 2018 – czerwiec 2019