Zapraszamy do udziału w eliminacjach do XXXIX Międzynarodowego Konkursu Moja Przygoda w Muzeum. Jako że mamy rok jubileuszowy – 6540 lecie Skierniewic eliminacje przebiegają pod hasłem: Odkryj malarzy. O co chodzi w konkursie? Odkryj twórczość malarzy związanych ze Skierniewicami lub okolicą. Stwórz pracę, która wyrazi Twoją fascynację obrazem wybranego przez Ciebie twórcy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 r. ż./*25 r. ż. (*osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności).  Prace można nadsyłać do Izby Historii Skierniewic do 30 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 czerwca. Nagrodzone prace zostaną wysłane na finał konkursu do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Regulamin konkursu dostępny na stronie tps-ihs.pl oraz Fb Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic/Izba Historii Skierniewic