Wreszcie spadł oczekiwany przez wszystkie dzieci śnieg! Piski i śmiech rozległy się w naszym przedszkolnym ogrodzie:-)