Informujemy, że praca Starszaków w ogólnopolskim Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli zdobyła III miejsce !!! Wszystkich prac było 2400… Zwycięskie prace można zobaczyć tu: http://www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2015/

GRATULUJEMY STARSZAKOM I ICH PANIOM !!!